Za naše sugrađane, pripremili smo brošuru o aktivnom i zdravom starenju

U poslednje vreme često se govori o opštem starenju stanovništva, naročito u Evropi i u nekim od tehnološki razvijenijih zemalja sveta. Ovaj „trend“ nije zaobišao ni Srbiju, u kojoj je, u ovom trenutku, približno petina populacije starija od 65 godina, i taj procenat se postepeno povećava. Zahvaljujući boljim uslovima života i napretku medicine, životni vek čoveka se produžava. Samim tim, pojavila se i potreba da se redefinišu pojmovi „starosti“ i „starije populacije“, jer ljudi danas i u prošlosti nisu isti – postoje razlike u dužini životnog veka, u stilu života…Ove razlike nisu isključivo individualne prirode, one su i generacijske: granice su se pomerile, pa se životna dob koja se nekada smatrala dubokom starošću, više ne posmatra na isti način.
Imajući sve to u vidu, potrebno je raditi na što kvalitetnijoj socijalnoj inkluziji starijih ljudi i produžavanju „godina zdravog života” – starije stanovništvo se ne sme posmatrati samo kao društvena grupa kojoj je neophodna nega, nego i kao važan ljudski resurs, sposoban da obavlja društveno odgovorne zadatke.


Cilj ove brošure je podizanje opšte svesti o značaju izbora životnog stila na fizičko i mentalno zdravlje, posledično i na sveukupno zadovoljstvo životom u kasnijim godinama.

U narednom periodu objavićemo nekoliko tekstova iz brošure, a ukoliko ste zainteresovani, odštampanu brošuru možete dobiti u prostorijama “Vitaplan” kluba za starije, u ulici Lukijana Mušickog 9 (ulaz je iz ulice Vojvode Bojovića).