Ko je Vitaplan i za šta se zalažemo

Profesionalna, licencirana pomoć u kući i kućna nega, prvenstveno za starije sugrađane, ali i za sve građane koji su u potrebi za ovim vidom podrške.

Naše usluge obuhvataju, kako osnovnu negu teže pokretnih osoba, tako i kompleksnu negu namenjenu onima koji su nepokretni. Od naših geronto-negovateljica možete dobiti pomoć u fazi rehabilitacije i stalnu savetovnu podršku tokom oporavka i nege.

Posedujemo specijalizovano vozilo koji možemo da prevozimo osobe koje koriste invalidska kolica, tako da pružamo i uslugu prevoza i pratnje kod lekara ili u neku drugu ustanovu.

Svakodnevni život naših korisnika kućne nege i pomoći činimo lakšim ustupanjem medicinskih i ortopedskih pomagala bez nadoknade (hodalice, štake, stolice za kupanje, invalidska kolica i sl.) i informisanjem i pomaganjem oko ostvarivanja prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. Članovima porodice naših korisnika pružamo informativnu, savetodavnu i edukativnu podršku za uspešniju brigu o svojim najmilijima.

Naš tim

Kordinatorka Čila Stojanović

Negovateljica Milica Kovačević

Negovateljica Jelena Gašpar

Negovateljica Marijana Gajić

Negovateljica Jelena Kovač

Negovateljica Svetlana Tanurdžija

Negovateljica Violeta Nježić