Teleasistencija i nega starih lica

Starost sa sobom donosi velike izazove kako za one koji stare, tako i za članove porodice i druge bliske osobe. U poznom dobu čovek postane nesigurniji u svoje sposobnosti i snagu, zahteva novi pristup i kontinuiranu negu. Često tek nakon nekog kritičnog događaja prepoznamo da nam je potrebna pomoć prilikom brige o staroj osobi. Oblik i vrsta nege je uvek specifičan, jer zavisi od stanja i potrebe same stare osobe, kao i mogućnosti kojima raspolože porodica. (Mi nudimo različite pakete usluga koje može pogledati ovde)

Jedan od vidova podrške porodici i staroj osobi je Teleasistencija. Teleasistencija pruža pomoć staroj osobi u kriznim situacijama ili u trenucima usamljenosti i psihičke krize. Korisnik ili korisnica ima uza sebe mali, neupadljivi privezak i u mogućnosti je da svakog trenutka, 24 sata dnevno, 365 dana u godini, gde god se nalazio/la, kada ima potrebu za time, pozove Centar, odakle će ili dobiti direktnu pomoć, ili će Centar organizovati da mu se pomoć ukaže preko stručnih i specijalizovanih službi. Značajno je da se kontakt sa teleasistentom ostvaruje jednostavnim pritiskom na crveno dugme na privesku, bez ikakvih drugih procedura ili postupaka. Uređaj ima GPS uređaj koji pomaže da se u kriznim situacijama osoba locira i pruži joj se adekvatna pomoć.

Teleasistencija za stara lica u obliku priveska

Teleasistencija najbolje rezultate daje kod naglih i neočekivanih zdravstvenih problema, zatim kod stanja koja nastaju usled dezorjentisanosti, nemogućnosti rešavanja nastalih situacija (pad, povreda, nemogućnost izlaska iz kade, kao i požar u stanu, pokušaj provale). Ipak, možemo reći da teleasistencija odgovara i na svakodnevne potrebe stare osobe poput zakazivanja pregleda kod lekara, podsećanje na terapiju i mnoge druge okolnosti kada je potreban neko – bilo kao sagovornik sa razumevanjem i dobrim savetom, bilo kao stručna pomoć.

Teleasistencija je posebno značajna za psihički mir koji donosi starima, njihovim porodicama i bliskim osobama. Ova vrsta podrške im šalje poruku da iako sa starošću dolazi do smanjenja fizičkih sposobnosti i dalje mogu da adekvatno brinu o sebi i svojim potrebama. Takođe, porodica može biti spokojnija znajući da najstariji članovi porodice imaju mogućnost efikasne reakcije na krizne situacije.

Više o teleasistenciji možete saznati i putem ovog kratkog video materijala, klikom na Teleasistencija i briga o starima.

Ukoliko Vam Teleasistencija zvuči kao nešto što bi moglo delimično ili potpuno da odgovori na Vaše potrebe – budite slobodni da nas kontaktirate za sve dodatne informacije preko telefona, mejla ili lično, naši kontakt podaci se nalaze ovde.