Vitaplan na međunarodnoj konferenciji o palijativnoj nezi

Direktorica Kolping društva Srbije kao predstavnica “Vitaplana”, Melinda Tomić, učestvovala je dana 27. februara 2018. godine na Međunarodnoj konferenciji “Da završetak života bude dostojanstven kao i njegov početak” koja ima za cilj da se unapredi palijativna zaštita na teritoriji AP Vojvodine.

Tokom konferencije predstavljena su domaća i inostrana iskustva rada na ovoj oblasti i razgovarano je o zajedničnom unapređenju palijativnog zbrinjavanja kroz saradnju zdravstvene i socijalne zaštite.

Za Vitaplan, briga o starim licima je najveći prioritet. Kroz uslugu kućne negu koju nudimo, doprinosi se povećanju broja zbrinutih bolesnika kojima je potrebna palijativna nega. Naše usluge uključuje svakodnevnu negu, održavanje higijene, besplatno korišćenje ortopedskih i medicinskih pomagala što olakšava osobi dostojanstveniji život.  Takođe, sve usluge su personalizovane i korisnik je u centru lečenja.  Benefit neinstitucionalnog načina lečenja je i mogućnost da se ostane u krugu svoje porodice kako bi osoba dobila najveću emotivnu podršku, što je od izuzetnog značaja za korisnika.

Kroz proširenje polja svoga rada, utičemo i na svest šireg društva o važnosti pomoći starijem stanovništvu.