Prvi rođendan Kluba – ponosni i inspirisani

Klub za stara i odrasla lica je tokom protekle nedelje, tačnije u četvrtak 27. Juna 2019. godine obeležio svoju prvu godinu rada u Novom Sadu. Prvi rođendan smo proslavili uz saradnike i partnere sa kojima smo razgovarali o postignutim rezultatima, naučenim lekcijama i važnim ciljevima koji je Klub za odrasla i stara lica Vitaplan ostvario u ovom kratkom vremenskom roku.

Za godinu dana organizovano je 66 aktivnosti za starije osobe koje su nastojale da odgovore na zdravstvene i psihosocijalne potrebe, kao i obrazovnih, edukativnih, kulturnih i humanitarnih aktivnosti. Na ovaj način smo se trudili da podržimo stare i vratimo im ulogu aktivnih članova društva koji svakodnevno doprinose svojoj zajednici. U proteklih godinu dana 123 osobe su koristile usluge kluba, a njih 40 dolaze redovno i u klubu vide kao sigurno mesto na kom mogu da ostvare svoje potrebe za pripadanjem, poštovanjem i samoaktualizacijom.

Pored direktnog rada sa korisnicima u okviru rada Kluba nastojali smo da skrenemo pažnju na položaj starih i zalagali smo se za promene koje bi dovele do boljitka u životu najstarijih sugrađana i članova njihovih porodica.

  • Sprovedeno je 6 javnih akcija kojima su obeleženi međunarodni dani od važnosti za ovu populaciju.
  • Organizovana su 2 okrugla stola sa temama odnosa društva i potrebe starih i razvoja palijativne nege.
  • Održane su 2 edukacije za stručne saradnike i saradnice o pružanju psihosocijalne podrške starima.

Tokom ovih godinu dana naučili smo mnogo toga od najstarijih, a ponajviše kako je svaki znak pažnje i poštovanja  značajan. Naučili smo da ih saslušamo i zajedno odgovorimo na želje koje imaju. Rad u klubu nas je inspirisao i pokrenuo na lične promene i  rast.

Posetite nas na adresi Lukijana Mušickog 9 (ulaz iz Vojvode Bojovića) svaki radni dan od 8h do 13h.