Okrugli sto „Palijativna nega u Srbiji“

U Klubu za stara i odrasla lica Vitaplan održan je Okrugli sto “Palijativna nega u Srbiji”. Palijativno zbrinjavanje nastoji da unapredi kvalitet i način života pacijenata koji su oboleli od teških, hroničnih bolesti, najčešće u terminalnim fazama, kao i njihovim porodicama. Velik broj građana se oseća bespomoćno i napušteno u ovim trenucima. Upravo iz tog razloga smo sa predstavnicima insitucija u Novom Sadu i udruženja građana razgovarali na temu poboljšanje palijativnog zbrinjavanja u Novom Sadu.

U Beogradu je otvoren prvi Dnevni hospis centar za onkološke pacijente, od strane BELhospisa. U svom izlaganju i predstavljanju svojih usluga predstavnici BELhospisa su se osvrnuli na značaj međusektorske saradnje, učešća volontera, podrške od strane Evropskih partnera i iskustva koja su dobili. BELhospis se temom palijativnog zbrinjavanja bavi od 2004. godine, i u tom vremenu su razvijali svoje usluge, istraživali način na koji slični centri funkcionišu u Evropskoj Uniji.

Svi prisutni su se složili da je neophodno unaprediti zakonske okvire koji bi omogućili adekvatno pružanje usluga socijalnog zbrinjavanja građanima koji su zdravstveno ugroženi. Za Vitaplan, briga o starim licima je najveći prioritet. Kroz uslugu kućne negu koju nudimo, doprinosi se povećanju broja zbrinutih bolesnika kojima je potrebna palijativna nega. Naše usluge uključuje svakodnevnu negu, održavanje higijene, besplatno korišćenje ortopedskih i medicinskih pomagala što olakšava osobi dostojanstveniji život.  Upravo stoga ćemo nastaviti da se zalažemo za unapređenje zakonskih okvira koji bi usluge socijalne zaštite učinile prilagođene potrebama građana.