Međunarodni dan starijih osoba

Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106, koju je 1990. godine proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Cilj Međunarodnog dana starijih osoba je da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima građana u trećem dobu.

Trenutno, oko 700 miliona ljudi na svetu ima preko 60 godina, a procenjuje se da će do 2050. godine taj broj iznositi 2 milijarde, što će predstavljati preko 20 procenata svetske populacije. Potrebno je imati u vidu posebne potrebe i izazove sa kojima se suočavaju mnoge starije osobe u sredinama u kojima žive. Sa druge strane važno je osvestiti da i od njih možemo da očekujemo pun doprinos u društvu, samo ako postoje odgovarajuće garancije za uvažavanje njihovih ljudskih prava.

Međuzavisnost između društvene integracije starijih osoba i punog uživanja njihovih ljudskih prava ne može se zanemariti, s obzirom da će stepen do kojeg će starije osobe biti društveno integrisane, direktno uticati na njihovo dostojanstvo i kvalitet života. Tema ovogodišnje kampanje je „Promovišimo šampione ljudskih prava starijih osoba” što potvrđuje posvećenost promovisanju punog i jednakog uživanja svih ljudskih prava i osnovnih sloboda starijih osoba.

Ovogodišnja kampanja ima za cilj da:

  • Promoviše ljudska prava sadržana u Deklaraciji i njihovu primenu u svakodnevnom životu starijih osoba;
  • Učini vidljivim starije osobe koji posvećuju svoje živote borbi za ljudska prava u mnogim oblastima života, a ne samo u onim koje ih direktno pogađaju;
  • Osvesti napredak i izazove u obezbeđivanju punog i jednakog uživanja ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane starijih osoba; i
  • Napravi socijalnu mrežu i mobilise ljude koji posvećuju svoje živote borbi za ljudska prava u svim fazama života na globalnom nivou.

U Klubu za odrasla i stara lica smo organizovali druženje i kafu za naše korisnike i razgovarali o starenju u Srbiji. Starima mnogo toga nedostaje, a najviše pažnja i odnos sa poštovanjem. Prema rečima jednog našeg korisnika “Sitna pažnja pravi krupne stvari”. Stoga se tokom ovog oktobra, meseca starih, a i kasnije setite naših najstarijih sugrađana, budite pažljivi prema njima i pokažite im da su jednako vredni članovi našeg društva.