Podržite našu ideju: Biciklom do 100-te

Naša ideja “Biciklom do 100-te” je ušla u prvih 40 na superste.net konkursu za podršku idejama koje pokreću i menjaju lokalne zajednice. Veoma nam je drago da su mentori projekta prepoznali značaj brige i podrške starima kroz aktivnost i socijalizaciju.

Ideja nam je da kreiramo specijalizovan bicikl, prilagođen potrebema starih lica, u cilju kulturnog razgledanja grada, učešća u javnim dešavanjima u gradu ali i povećavanje stepena socijalizacije kroz pružanje mogućnosti razgovora sa našim volonterima. Biciklom bi svakodnevno upravljali volonteri koji bi bili edukovani za pružanje emotivne i socijalne podrške starim licima, upoznati sa problemima sa kojima se stara lica suočavaju i nastojali bi da im pruži podršku u cilju prevazilaženju istih (suočavanje sa gubitkom, usamljenost, prepoznavanje depresivnog ponašanja..).

Stanovnistvo Srbije predstavlja jednu od najstarijih populacija na svetu. U Novom Sadu, koji broji između 350.000 i 400.000 stanovnika, broj starih osoba premašuje 55.000. Većina njih živi sama u svom domu ili nemaju dovoljnu podršku svojih bližnjih usled globalizacije i ubrzanog način života. Visok stepen socijalne izolacije i smanjena mreža podrške sa sobom povlači neprijatna osećanja kao sto su usamljenost, bezvoljnost i depresivnost.

Ideja programa je jedinstvena iz razloga što u isto vreme utiče na podršku starim licima i unapređenje njihovog položaja u društvu, razvoj empatije, humanosti i aktivizna kod mladih ali i propagira zdrav način života i podiže svest o očuvanju planete Zemlje. Ideju možete da podržite tako što ćete podržati našu Facebook stranicu Biciklom do 100-te i naš Twitter nalog Biciklom do 100-te ili logovanjem i glasanjem direktno na sajt i glasanjem za naću ideju – ovde.