Besplatna obuka za Gerontonegovateljice

Kolping  društvo  Srbije uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova nudi mogućnost pohađanja besplatne akreditovane obuke za obavljanje poslova kućne nege i pomoći za 8 motivisanih i odgovornih polaznika.

Obuka za pružaoce usluga pomoći u kući je akreditovana od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a polaznici obuke dobiće potvrdu Ministarstva o završenoj obuci.

Posedovanje potvrde o akreditovanoj obuci od strane Ministarstva, po zakonu je preduslov koji gerontonegovateljice moraju zadovoljiti kako bi mogle biti angažovane u instituciji/organizaciji licnenciranoj za pružanje usluga kućne nege i pomoći u Srbiji.

Ko su gerontonegovatelji i kome je obuka namenjena?

Gerontonegovatelj/ica je osoba koja pruža pomoć i negu starijim osobama koje su nepokretne ili čija je pokretnost otežana, tako da u obavljanju svakodnevnih aktivnosti zavise od asistencije drugog lica.

Obuka je namenjena svima koji bi voleli da budu angažovani kao pružaoci usluga kućne nege i pomoći starijim licima, bez obzira na prethodno iskustvo.

Za najbolje polaznike obuke postoji mogućnost angažmana u Vitaplanu, licenciranom pružaocu usluga pomoći u kući.

Obuka će se održati u Novom Sadu. Više informacija možete dobiti putem mejl adrese: vitaplan@kolping.rs

 

Šta pruža obuka i kako se prijaviti?

Na obuci ćete, između ostalog, naučiti da razumete odlike starenja i stečena znanja primenite u komunikaciji sa starim licima i članovima porodice; kako da pružite bazičnu negu otežano pokretnim i nepokretnim licima; kako na adekvatan način pomoći u ostvarivanju prava u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti itd.

Teorijski deo obuke, u trajanju od 4 dana održaće se krajem januara i početkom februara, a praktični deo obuke, u vidu terenskog rada uz iskusnu negovateljicu, u trajanju od 2 nedelje, održaće se tokom februara i marta.

Prijave slati od 14.1. do 20.1.2020.

Nakon isteka roka, s obzirom na ograničen broj mesta, odabraćemo polaznike na osnovu popunjenog upitnika (na linku) i intervjua. Odabrani kandidati biće obavešteni o dinamici obuke u poslednjoj nedelji januara.

Način prijavljivanja:

Popunjavanjem upitnika na linku: https://forms.gle/sd8Yn4uqEZnLDZHY9

ili doći lično u prostorije Vitaplana, Lukijana Mušickog 9 (ulaz iz Vojvode Bojovića), od 14-16h.